PVC Gate Valves

172 items

1-1/2 PVC Gate Valve Thd Viton
 • R&R Item #: RG2031015
 • Mfg Item: 2031-015
 • Manufacturer: Spears
$91.90

Save 15% on 6+

2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK020
 • Mfg Item: GT-BRK-020
 • Manufacturer: Spears
$10.95
1-1/4,1-1/2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK015
 • Mfg Item: GT-ERK-015
 • Manufacturer: Spears
$15.95
2 PVC Gate Valve Thd EPDM
 • R&R Item #: RG2021020
 • Mfg Item: 2021-020
 • Manufacturer: Spears
$107.40

Save 15% on 6+

4 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK040
 • Mfg Item: GT-VRK-040
 • Manufacturer: Spears
$39.75
2 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012020
 • Mfg Item: 2012-020
 • Manufacturer: Spears
$97.55

Save 15% on 6+

3/4 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012007
 • Mfg Item: 2012-007
 • Manufacturer: Spears
$36.35

Save 15% on 12+

1 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012010
 • Mfg Item: 2012-010
 • Manufacturer: Spears
$43.05

Save 15% on 12+

1 PVC Gate Valve (Soc) Viton
 • R&R Item #: RG2032010
 • Mfg Item: 2032-010
 • Manufacturer: Spears
$52.20

Save 15% on 12+

1-1/4,1-1/2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK015
 • Mfg Item: GT-BRK-015
 • Manufacturer: Spears
$10.15
1/2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011005
 • Mfg Item: 2011-005
 • Manufacturer: Spears
$29.70

Save 15% on 12+

1-1/4 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011012
 • Mfg Item: 2011-012
 • Manufacturer: Spears
$59.55

Save 15% on 6+

2-1/2 PVC Gate Valve Flg Buna
 • R&R Item #: RG2013025
 • Mfg Item: 2013-025
 • Manufacturer: Spears
$674.15
1/2,3/4 & 1 PVC Gate Vlv Cartridge
 • R&R Item #: RG5210010
 • Mfg Item: 5210-010
 • Manufacturer: Spears
$26.10
1-1/2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011015
 • Mfg Item: 2011-015
 • Manufacturer: Spears
$75.95

Save 15% on 6+

2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011020
 • Mfg Item: 2011-020
 • Manufacturer: Spears
$97.55

Save 15% on 6+

2-1/2,3 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK030
 • Mfg Item: GT-BRK-030
 • Manufacturer: Spears
$12.60
1 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK010
 • Mfg Item: GT-VRK-010
 • Manufacturer: Spears
$17.95
4 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK040
 • Mfg Item: GT-BRK-040
 • Manufacturer: Spears
$13.30
1-1/4,1-1/2 Viton Gate Valve Repair Kiti
 • R&R Item #: RGGTVRK015
 • Mfg Item: GT-VRK-015
 • Manufacturer: Spears
$30.05
1/2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK005
 • Mfg Item: GT-ERK-005
 • Manufacturer: Spears
$9.55
2 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK020
 • Mfg Item: GT-VRK-020
 • Manufacturer: Spears
$30.95
2-1/2,3 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK030
 • Mfg Item: GT-VRK-030
 • Manufacturer: Spears
$33.80
3/4 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK007
 • Mfg Item: GT-ERK-007
 • Manufacturer: Spears
$9.55
Page:
1
2
3
4
of
8